Velkommen til Designers Saturday, Oslo, 3-4 September