Golf Tower – Siemens

golf.134809Vi er glad for at vår Skeie | Logos er valg også i et corporate miljø og ikke bare til skoler. Med en mix av farger blir det en spennende løsning sluttbruker har fått.

Stolen valgt er Skeie | Logos Maxi