Filmstaden Scandinavia – SF Bio

Sonate_lux_front_webStockholms nyeste tilvekst på kinofronten er et multiplex anlegg like uten for sentrum. Her skal vi levere luksusstoler for SF Bio.

Stolen valgt er Skeie | Sonate Lux