Miljøansvar

 

Skeie tar miljøansvar som er knyttet til produksjon, distribusjon, bruk og destruksjon av selskapets produkter. Vi har gjennom lang tid gjennomført tiltak i fabrikken vår som forbedrer det indre og ytre miljøet. Vi jobber med miljøvennlige materialer og prosesser, samtidig som all emballasje og avfall fra produksjonen blir sendt til gjenvinning iht. Grønt Punkt Norge AS og Interseroh. Miljøvennlige produksjon er et hovedfokus for oss, og vi satser på en bærekraftig produksjon av produkter med lang levetid

Les mer om Grønt Punkt Norge AS.
Les mer om Interseroh her.

Skeie jobber kontinuerlig med forbedring og vedlikehold gjennom vårt Miljøstyringssystem som er sertifisert iht. ISO 14001:2004.

Les mer om ISO 14001:2004.